Nazwa postępowania: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli biorących udziała w projekcie pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka" realizowanym w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Fundusz Społecznego.
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180713.pdf (457,81KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania: PDFinf20170717.pdf (387,55KB)