Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko referent do spraw geodezji i komunalizacji mienia.

Wymagania dla kandydatów:

  • Wykształcenie w zakresie geodezji, kartografii, gospodarki przestrzennej lub pokrewne.
  • Obywatelstwo polskie.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Informacja o warunkach pracy.

  • Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Praszce.
  • Umowa o pracę na zastępstwo.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Urzędu Miejskiego w Praszce pod nr tel. 34 3591-009 w celu umówienia się na rozmowę z Burmistrzem Praszki lub Zastępcą Burmistrza Praszki lub Sekretarzem Gminy.