Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja z otwarcia ofert: PDFinf20180611.pdf (873,18KB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20180625.pdf (861,44KB)