Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonymi przez Lokalną Grupę Działania "Górna Prosna" naborami wniosków z następujących dziedzin:

1. Rozwój drobnej przedsiębiorczości

http://www.gornaprosna.pl/912/376/nabor-vi-rozwoj-drobnej-przedsiebiorczosci-liczba-nowych-podmiotow-gospodarczych.html

2. Wsparcie rozwoju kapitału społecznego

http://www.gornaprosna.pl/911/376/nabor-vii-wsparcie-rozwoju-kapitalu-spolecznego.html