Nazwa zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat tj. od 01-07-2018 r. do 30.06.2021 r. lokalu użytkowego o powierzchni 138 m2 położonego w Praszce przy ul. Szosy Gańskiej na działce nr 195/4 k.m. 1 o pow. 0.2339 ha
Termin przetargu: 12.06.2018 r. godz. 9.30
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFogl20180525.pdf