Nazwa zamówienia: Przetargu ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat tj. od 01-05-2018 r. do 30.04.2021 r. lokalu użytkowego o powierzchni 138 m2 wraz z terenem przyległym, położonym w Praszce przy ul. Szosy Gańskiej oznaczonym na k.m. 1 obr. Praszka jako działka nr 195/4 o pow. 0.2339 ha
Termin przetargu: 25.05.2018 r. godz. 9.30
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFogl20180517.pdf (574,09KB)