Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Andrzej Rychter - Przewodniczący
 2. Grzegorz Jabłoński
 3. Zofia Kokot
 4. Katarzyna Pawlak
 5. Sławomir Trawiński

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Tadeusz Patyk - Przewodniczący
 2. Marian Hombek
 3. Grzegorz Jabłoński
 4. Sławomir Trawiński

Komisja ds. Gospodarczego Rozwoju Gminy

 1. Arkadiusz Kościelny - Przewodniczący
 2. Łukasz Bilski
 3. Józef Pilarski
 4. Marek Śliwka

Komisja Budżetowo-Finansowa

 1. Katarzyna Pawlak - Przewodniczący
 2. Arkadiusz Kościelny
 3. Bogusław Łazik
 4. Tadeusz Patyk
 5. Andrzej Rychter
 6. Edward Szaniec
 7. Robert Zimnowoda

Komisja Rewizyjna

 1. Edward Szaniec - Przewodniczący
 2. Łukasz Bilski
 3. Marian Hombek
 4. Marek Śliwka
 5. Danuta Zadworna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Danuta Zadworna - Przewodniczący
 2. Zofia Kokot
 3. Józef Pilarski
 4. Robert Zimnowoda