logo FE-WER - UE.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce informuje, że w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna - wdrożenie uprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.05.00 – IP.03-00-012/17 dla różnych grup docelowych w dn. 09.02.2018 r. w godz. 11:00 - 17:00, w dn. 16.02.2018 r. w godz. 8:00 – 11:00 i w dn. 21.02.2018 r. w godz. 11:00 – 17:00 świadczone będą bezpłatne usługi psychologiczne.

Usługi psychologiczne dotyczyć będą min: poradnictwa dla rodzin z dziećmi, poradnictwa specjalistycznego rodzinnego, poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej udzielanej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia członków rodziny w wyniku przemocy domowej lub innych sytuacji kryzysowych. Usługi dla rodziny doświadczającej przemocy, poradnictwo specjalistyczne psychologiczne, usługi/pomocy dla osób pozostających bez pracy, usługi/ pomocy dla osób starszych, usługi/pomocy  dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.