GRUPA WESOŁE SKRZATY 

wzięła udział w 
w IV Rejonowym Konkursie dla Przedszkolaków

Organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku:
„Ja też potrafię dziecięcy świat wyobraźni w książeczce autorskiej”

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu książeczki autorskiej przez dzieci, przy wsparciu i ukierunkowaniu nauczyciela.

 

Celem konkursu było: zapoznanie dzieci z etapami powstania książeczki, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie twórczej aktywności dzieci oraz umiejętności pracy w zespole. Udział w konkursie dał dzieciom możliwość odczucia satysfakcji z bycia twórcą.

Efekty ich twórczości można zobaczyć na stronie:

http://www.podnkluczbork.pl/images/Konkurs2017/bajki2018/B1.pdf

Poniżej przedstawiamy prace konkursowe innych placówek i zachęcamy do zapoznania swoich dzieci z ich treścią.

http://www.podnkluczbork.pl/index.php/aktualnosci/149-iv-konkurs-dla-przedszkolakow-ja-tez-potrafie-dzieciecy-swiat-wyobrazni-w-ksiazeczce-autorskiej

 

Prosimy również o głosowanie na najpiękniejszą  Państwa zdaniem książeczkę /swoje głosy prosimy wrzucać do specjalnie przygotowanego pudełka, znajdującego się w holu przedszkola/. 

REGULAMIN GŁOSOWANIA

Po zapoznaniu dzieci z wszystkimi opracowaniami książeczek, dzieci wybierają cztery, które według nich najbardziej im się podobały, i przyznają od 1 do 4 punktów (I miejsce – 4 pkt., II miejsce 3 pkt., III miejsce – 2 pkt. IV miejsce – 1 pkt. )