Poniżej publikujemy obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45"

Szczegóły w załączniku: PDFobw20180125.pdf (498,47KB)

Z historią prowadzonego postępowaniem można zapoznać się na następujących stronach:

http://bip.praszka.pl/1792/rok-2017.html

http://bip.praszka.pl/2146/rok-2018.html