Poniżej publikujemy obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa:

PDFobw20190102.pdf (412,65KB)