• Informacja

    o projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu

    Czytaj artykuł