• MALUCH+ 2022-2029

  Realizowany projekt dofinansowany jest na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” finansowany ze środków KPO oraz FERS. 

  Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej miejsc opieki w żłobku dla wszystkich dzieci, w tym niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.  Projekt przewiduje utworzenie 24 dodatkowych miejsc w Publicznym Żłobku w Praszce. W ramach projektu otrzymano również dofinansowanie na funkcjonowanie nowo tworzonych miejsc w Żłobku.

  logo FERPUEKPO.png
  Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU
  Czytaj artykuł
 • Zakończenie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz siłowni na ul. Kopernika

  logo FERPOpolskieUE.png

  W lipcu br. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka”.

  Czytaj artykuł
 • Unihokej Florbal, sport i wycieczki

  plakat projekt ue.jpeg

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  dotycząca Projektu pn. Super Szkoły – Super Uczniowie w Gminie Praszka.

  Czytaj artykuł
 • Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"

  logo_FE_Polska_Cyfrowa_rgb h100.jpeg logo RP.png logo UE EFRR 253x100.jpeg

  Gmina Praszka otrzymała grant w wysokości 173.875 zł (100 %) na zakup 16 komputerów stacjonarnych, 49 laptopów wraz z ich ubezpieczeniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

  Czytaj artykuł
 • Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

  logo_FE_Polska_Cyfrowa_rgb h100.jpeg logo RP.png logo UE EFRR 253x100.jpeg

  Gmina Praszka otrzymała grant w wysokości 399.501,04 zł (100 %) na wsparcie cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

  Czytaj artykuł
 • OdP_plakatA3.png

  OP@LSKIE DLA PODSTWÓWEK

  Czytaj artykuł
 • Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  UE_PolskaCyfrowa-RP-PolskaCyfrowa-UE_EFRR.jpeg

  Gmina Praszka pozyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

  Czytaj artykuł
 • Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka

  logo FE PR.png logo RP.png logo opolskie.png logo UE EFS.png

  Gmina Praszka realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.1.3 pn.  Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka.

  Czytaj artykuł
 • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  UE_PolskaCyfrowa-RP-PolskaCyfrowa-UE_EFRR.jpeg

  Gmina Praszka pozyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 

  Czytaj artykuł