• Dofinansowanie.jpeg

  Dofinansowanie zadań własnych gminy

  Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

  Czytaj artykuł
 • Maluch +.jpeg

  Program "MALUCH +" 2021

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  W dniu 13 grudnia 2017 r. podpisano z Wojewodą Opolskim Umowę Nr PR/G/22/2016/U/34/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, projektu pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 100920 O i nr 100930 O w m. Kowale, gmina Praszka”.

  Czytaj artykuł