• POSIŁEK.jpeg

  Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3

  Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3 jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

  Czytaj artykuł
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

  Informujemy, że Gmina Praszka otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3

  nprcz-belka-men-kolor-rgb.jpeg

  Czytaj artykuł
 • Dofinansowanie.jpeg

  Dofinansowanie zadań własnych gminy

  Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

  Czytaj artykuł
 • Maluch +.jpeg

  Program "MALUCH +" 2021

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  W dniu 13 grudnia 2017 r. podpisano z Wojewodą Opolskim Umowę Nr PR/G/22/2016/U/34/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, projektu pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 100920 O i nr 100930 O w m. Kowale, gmina Praszka”.

  Czytaj artykuł