W listopadzie ubiegłego roku Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” ogłosiła konkurs w pięciu zakresach tematycznych tj.: rozwój drobnej przedsiębiorczości; poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego oraz akcje informacyjne, edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu; wsparcie rozwoju kapitału społecznego oraz promocja obszaru i ochrony dziedzictwa lokalnego.

Rok po przeprowadzonych naborach gołym okiem widać pozytywne zmiany na naszym obszarze. Do tej pory 17 beneficjentów z obszaru LGD podpisało umowy na realizację swoich projektów i zaczęło ich realizację. Dzięki pozyskanym środkom niektórzy wnioskodawcy zrealizowali już w całości swoje przedsięwzięcia. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Wichrów, które prace nad budową altany oraz siłowni zewnętrznej rozpoczęło w czerwcu 2017 r. Cała inwestycja powstała na terenie centrum sportowego gdzie znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe miejscowego LZS i nowa altana z siłownią zewnętrzną. W najbliższym czasie gmina Rudniki rozpocznie prace nad przebudową i zagospodarowaniem parku w Rudnikach. Poprzez stworzenie miejsca wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej wzrośnie atrakcyjność obszaru. Na atrakcyjności zyska również wyremontowana sala OSP. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostało również oświetlenie lamp LED, ekran projekcyjny oraz krzesła.

Z powodzeniem realizowany jest również cykl koncertów jazzowych - projekt Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. W ramach projektu odbyły się już dwie imprezy jazzowe, trzeci i ostatni koncert odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane także przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach zajęcia dla mieszkańców LGD Górna Prosna w tym grup defaworyzowanych i wykluczonych. Zajęcia rekreacyjno-sportowe, kulturalne, warsztaty rękodzieła, wyjazdy do Filharmonii Opolskiej i wiele innych to nowa oferta spędzania wolnego czasu na naszym obszarze.

W tym roku nowe oblicze zyskały źródła rzeki Prosny- wizytówka naszego obszaru. Gmina Radłów podjęła się prac uporządkowania terenu wokół źródeł oraz wybudowania pomostu w głąb rzeczki, z którego możliwe jest obserwowanie wybijającego źródła.

W ramach wsparcia rozwoju kapitału społecznego swój potencjał zwiększyły dwie organizacje: Fundacja Rozwoju Artystycznego ”Fabryka Muzyki” doposażyła się w profesjonalny sprzęt umożliwiający dalszy rozwój dzieci i młodzieży oraz przeprowadziła darmowe koncerty okazjonalne. A Ochotnicza Straż Pożarna z Gorzowa Śląskiego poprzez projekt „Świadome niesienie pomocy społeczności lokalnej i środowisku” zrealizowała kursy i szkolenia z zakresu: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Kurs Certyfikowany, Pierwszej Pomocy oraz Szkolenie Ochrona Środowiska Naturalnego Podczas Wystąpienia Zagrożeń, zakupiła również sprzęt medyczny i pomocniczy dla jednostki OSP Gorzów Śląski.

Łączna kwota podpisanych umów wynosi  ponad 1 800 000,00 co stanowi 37% całego budżetu LGD. Z czego ponad 800 000,00 to dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie ze środków LGD podnieśli konkurencyjność świadczonych usług i zwiększyli zatrudnienie. Doposażyli się w niezbędne maszyny i urządzenia dzięki czemu poszerzył się zakres ich usług i zwiększyła efektywność.

Mamy nadzieję, że wszystkie projekty zostaną zrealizowane pomyślnie, czego serdecznie wszystkim życzymy. A zainteresowanych kolejnymi naborami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.gornaprosna.pl  lub biura LGD.

UE-60.jpeg LEADER-70.jpeg LGD Gorna Prosna-70.jpeg PROW-70.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”             

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna” ,współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020