Wyniki

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki

IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

pt. „Miś – przyjaciel przyrody”

zorganizowanego  przez Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie przy ul. Balladyny 14.

Celem konkursu było budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni, kreatywnego myślenia dziecka, propagowanie zdolności plastycznych, nawiązanie współpracy z osobami oraz placówkami działającymi na rzecz oświaty i wychowania.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym. Technika prac była dowolna, a oceny prac dokonała, powołana przez organizatora komisja, która brała pod uwagę samodzielność, pomysłowość, oryginalność, kreatywność oraz estetykę wykonania.

Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 I miejsce:         Michał Matyja    Przedszkole nr 2 w Nowym Targu

                             Jan Sowa          Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie

II miejsce:        Wiktoria Nizioł    Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu

                             Kamila Cichoń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

III miejsce:      Lena Kojda        Przedszkole nr 48 w Lublinie

                            Filip Bartoszek    Przedszkole Kucykowa Kraina w Kalinówce

 WYRÓŻNIENIA:

 

Paulinka Gil                 Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce  grupa   "Wesołe Skrzaty"