Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – VIII nabór”

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Praszka otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – VIII nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 153,54 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

22 157,88  zł - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

3 910,21 zł - beneficjenci końcowi.