Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Wandy Chotomskiej
w Praszce

ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka
tel. 34 3591 021
e-mail:

Dyrektor: Renata Tobiś
Rady Rodziców, przewodnicząca: Marzena Soberka
Samorząd Uczniowski, opiekun: Elżbieta Krupa