Numer zadania: 12
Nazwa projektu: Harcówka – modernizacja pomieszczeń
Lokalizacja: Praszka, obok szkoły PSP nr 2
Skan projektu: PDFProjekt 12.pdf (1,06MB)