Numer zadania: 11
Nazwa projektu: Zwiększenie komfortu rekreacyjnego spędzania wolnego czasu w Centrum  Rekreacji i Sportu w Strojcu poprzez budowę altany wraz z wyposażeniem i wybrukowanym terenem pod altanę
Lokalizacja: Strojec
Skan projektu: PDFProjekt 11.pdf