Numer zadania: 10
Nazwa projektu: Dokończenie rozbudowy domku wiejskiego – remont starej i wykonanie nowej części dachu
Lokalizacja: Lachowskie
Skan projektu: PDFProjekt 10.pdf