Numer zadania: 6
Nazwa projektu: Budowa kaskady wodnej
Lokalizacja: Strojec
Skan projektu: PDFProjekt 6.pdf (495,06KB)