Numer zadania: 5
Nazwa projektu: Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach przy ulicy Ożarowskiej
Lokalizacja: Kowale
Skan projektu: PDFProjekt 5.pdf (1,46MB)