Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46 - 320 Praszka
woj. opolskie
tel. 34 359-10-09
fax. 34 359-24-69

Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /GminaPraszka/SkrytkaESP

Godziny otwarcia:

poniedziałek    8.00 - 16.00
wtorek 7.30 - 15.00
środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 16.00
piątek 7.30 - 15.00

Spis numerów wewnętrznych:

Nazwa

Nr wewn.

Nr bezpośredni

Sekretariat w. 100

34 3592-450
34 3592-460

Burmistrz w. 100

34 3592-450

Z-ca Burmistrza w. 100

34 3592-450

Fax w. 119

34 3592-469

Związek Kombatantów w. 101

34 3592-451

Stanowisko ds. Zagospodarownia Przestrzennego w. 102

34 3592-452

Stanowisko ds. Zagospodarownia odpadów komunalnych w. 104

34 3592-454

Komendant Gminny OSP, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w. 105

34 3592-455

Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w. 106

34 3592-456

Kierownik referatu ITiOŚ w. 107

34 3592-457

Stanowisko ds. handlu i usług - Ewidencja Działalności Gospodarczej w. 108

34 3592-458

Stanowisko ds. geodezji i kartografii w. 109

34 3592-459

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w. 110

34 3592-488

Straż Miejska w. 111

34 3592-461

Stanowisko ds. zamówień publicznych w. 112

34 3592-462

Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej w. 113

34 3592-463

Stanowisko ds. gospodarczo-technicznych, Archiwum zakładowe w. 114

34 3592-464

Obsługa Rady Miejskiej i Kadr w. 116

34 3592-466

Ewidencja ludności, Wydawanie dowodów osobistych w. 117

34 3592-467

Urząd Stanu Cywilnego w. 118

34 3592-468

Kasa w. 122

34 3592-472

Księgowość budżetowa i Płace w. 123

34 3592-473

Sekretarz w. 124

34 3592-474

Księgowość budżetowa w. 125

34 3592-475

Skarbnik w. 126

34 3592-476

Wymiar podatków i opłat w. 127

34 3592-477

Radca Prawny w. 128

34 3592-478

Księgowość podatkowa i Windykacja w. 129

34 3592-479

Referat Oświaty w. 130

34 3592-480

Referat Oświaty w. 131

34 3592-481

Referat Oświaty w. 133

34 3592-483

Stanowisko ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w. 134

34 3592-484