Numer zadania: 1
Nazwa projektu: Park ćwiczeń siłowych Street workaut
Lokalizacja: Praszka, Przedmość, Wygiełdów
Skan projektu: PDFProjekt 1.pdf (824,56KB)