Poniżej publikujemy listę zweryfikowanych projektów jakie zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy Praszka na rok 2018:

L.p. Nazwa projektu Lokalizacja Skan projektu
1 Park ćwiczeń siłowych Street workaut Praszka, Przedmość, Wygiełdów PDFProjekt 1.pdf
2 Plac parkowo-rekreacyjny Praszka, plac nad Wyderką PDFProjekt 2.pdf
3 Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji Praszka, plac nad Wyderką PDFProjekt 3.pdf
4 Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy syntetycznej Praszka, stadion PDFProjekt 4.pdf
5 Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach przy ulicy Ożarowskiej Kowale PDFProjekt 5.pdf
6 Budowa kaskady wodnej Strojec PDFProjekt 6.pdf
7 Doposażenie wybranych jednostek OSP z Gminy Praszka w niezbędny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i mienia ludności lokalnej Wygiełdów, Skotnica, Brzeziny, Gana, Wierzbie, Przedmość, Praszka PDFProjekt 7.pdf
8 Siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej numer 2 w Praszce Praszka PDFProjekt 8.pdf
9 Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych poprzez zamontowanie dodatkowego oświetlenia Drogi rowerowej przy parkingu cmentarnym na ul. Kaliskiej oraz chodnika ul. Powstańców śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Listopadową Praszka PDFProjekt 9.pdf
10 Dokończenie rozbudowy domku wiejskiego – remont starej i wykonanie nowej części dachu Lachowskie PDFProjekt 10.pdf
11 Zwiększenie komfortu rekreacyjnego spędzania wolnego czasu w Centrum  Rekreacji i Sportu w Strojcu poprzez budowę altany wraz z wyposażeniem i wybrukowanym terenem pod altanę Strojec PDFProjekt 11.pdf
12 Harcówka – modernizacja pomieszczeń Praszka, obok szkoły PSP nr 2 PDFProjekt 12.pdf