Nazwa zamówienia: Remont podłogi w Hali Sportowej Kotwica
Termin składania ofert: 13.08.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ

Wyjaśnienia do  SIWZ z dn. 04.08.2014 r.
Wyjaśnienia do  SIWZ z dn. 05.08.2014 r.

PDFOdpowiedzi na wyjaśnienia do SIWZ

PDFOdpowiedzi na wyjaśnienia do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie