Nazwa zamówienia: Budowa parkingu przy hali sportowej Kotwica w Praszce - Etap I
Termin składania ofert: 11.08.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (145MB)
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie