Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Praszce
Termin składania ofert: 05.08.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie o wyborze oferty (773,28KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie