Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu - Zadanie I.
Termin składania ofert: 01.08.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zapytania z wyjaśnieniami z dnia 2014-07-25
Zmiana SIWZ
PDFWyjaśnienia
Zapytania z wyjaśnieniami z dnia 2014-07-29
Zmiana SIWZ
ZIPzap20140729.zip
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie