Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce
Termin składania ofert: 11.07.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zapytania wraz z wyjasnieniami z dnia 03-07-2014 r.
Zmiana SIWZ

PDFzap20140703.pdf (411,49KB)

Informacja o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty (897,24KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie