DYREKTOR MUZEUM W PRASZCE
PRASZKOWSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE
REDAKCJA „GROSZA”
mają zaszczyt zaprosić
na
IV MIĘDZYNARODOWE
I
XIII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM
NUMIZMATYCZNE
pt.:
„ REMINISCENCJE NUMIZMATYCZNE”
które odbędzie się
16 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2017 ROKU
w
MUZEUM W PRASZCE
PL. GRUNWALDZKI 15; 46- 320 PRASZKA
e-mail: muzeum@praszka.pl
www.muzeum.praszka.pl

W PROGRAMIE:
10.00 PRZYWITANIE GOŚCI
Z. Szczerbik - Dyrektor Muzeum w Praszce;
A. Musiał – Prezes Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Redaktor Naczelny „Grosza”
10.15 - 11.40 REFERATY CZĘŚĆ I
1. dr Z. Bogus, Dewaluacja i inflacja w Cesarstwie Rzymskim w III w.
2. A. Musiał, Inflacja jako narzędzie propagandy plebiscytowej na Górnym Śląsku
3. dr M. Kieca, Ciekawe znalezisko z czasów reformacji na Ziemi kłodzkiej
4. dr Z. Szczerbik, Monety zastępcze ze zbiorów Muzeum w Praszce
11.40 - 12.00 PRZERWA NA KAWĘ
12.00 - 13.20 CZĘŚĆ II PIENIĄDZ ZASTĘPCZY – STAN BADAŃ, PERSPEKTYWY DYSKUSJA
13.30 - OBIAD
14.30 - WYCIECZKA NIESPODZIANKA
18.00 - OGNISKO