logo Fund eur Program Regionalny 186x100.jpeg
logo OPO 122x100.jpeg
logo UE EFRR 253x100.jpeg

Gmina Praszka realizuje projekt pn.: „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2200 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji zadania: 2017-05-01 do 2019-06-30

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce – klasy gimnazjalne
  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce

 

Wartość całkowita projektu: 1 080 702,13 zł
1. Dofinansowanie w kwocie: 1 026 667,02 zł w tym:
  - ze środków europejskich – 918 596,81 zł
  - ze środków dotacji celowej – 108 070,21 zł
2. wkład własny w kwocie: 54 035,11 zł