Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowego we wsi Strojec - dokończenie robót
Termin składania ofert: 12.06.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ PDFOdpowiedzi na wyjaśnienia do SIWZ (410,96KB)
Ogłoszenie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty (635,10KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie