WYCIECZKA DO STRAŻY

Wycieczki do siedziby Straży Pożarnej stały się już  u nas w Przedszkolu tradycją.  Co roku nasze przedszkolaki uczestniczą w spotkaniu ze strażakami. 

W czerwcu – dwie grupy przedszkolne - „Motylki”  i  „Wesołe Skrzaty” odwiedziły remizę strażacką w Praszce.

Celem wycieczki  było:

 • zapoznanie z pracą strażaka,

 • wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w przedszkolu,

 • uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia,

 • przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.

       Przed wycieczką w każdej z grup została przeprowadzona rozmowa podczas której przedszkolaki przypomniały sobie  zasady bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do straży pożarnej, oraz zasady właściwego zachowania się w miejscach takich jak remiza .

       W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez   strażaków , którzy czekali już na nasze  przyjście. 

  Podczas spotkania  mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska i przymierzyć strój strażaka ale także poznać dokładnie wyposażenie samochodu strażackiego. Podczas prezentacji sprzętu , jedna z naszych koleżanek, wzięła udział w ćwiczeniach i pokazie umieszczania  i przenoszenia na noszach  poszkodowanego wyniesionego z pożaru czy wypadku.

       Kiedy samochód strażacki wyjechał z garażu na plac mogliśmy obserwować również pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożaru lub usuwania skutków powodzi,  wypadków drogowych lub innych katastrof. Mogliśmy też obserwować ćwiczenia strażackie  oraz  przy pomocy dzielnych strażaków przećwiczyć umiejętność lania wody ze strażackiego hydrantu.

       Podczas rozmowy przedszkolaki dowiedziały się też wiele na temat niebezpieczeństw czyhających na nie w domu i w przedszkolu. Strażacy uświadomili dzieciom że:

 • nie wolno: bawić się zapałkami , zapalniczką czy  urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w domu,

 • co zrobić jeśli w domu zauważymy pożar i  jak powiadomić straż pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 i podając dokładny adres , imię i nazwisko oraz swój numer telefonu.

 • jak zachować się w razie pożaru ( sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się w trudno dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy pomieszczenie, zawsze słuchamy poleceń ratowników)

       Na koniec przedszkolaki  mogły jeszcze przymierzyć strażackie hełmy oraz zrobić sobie zdjęcie ze strażakami.

  A w przedszkolu swoje przeżycia przedstawiły w formie kolorowych prac plastycznych.