o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Przedmość.

Szczegóły w załączniku: PDFobw20170712.pdf (270,28KB)