Nazwa zamówienia: Przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich, ul Kilińskiego oraz odcinka ul. Styczniowej w Praszce
Termin składania ofert: 22.07.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie (501,61KB)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: PDFInfornacja o zawarciu umowy (1,57MB)