Warsztaty plastyczne "Herb Praszki - barwa i kształt"

Podczas warsztatów dzieci miały okazję  dowiedzieć się jak powstał herb naszego miasta,

z jakich elementów się składa oraz jak wyglądał w przeszłości.

Głównym zadaniem dla dzieci było  pomalowanie gipsowego odlewu herbu Praszki.

Wracając do przedszkola szukaliśmy herbu na ulicach naszego miasta.