o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Przedmościu.

Szczegóły w załączeniu: PDFobw20170612.pdf