Informujemy, że na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie pod adresem: http://bip.powiatoleski.pl/2276/tresc-postanowienia-starosty-oleskiego-nr-gkm-i042152016-z-dnia-19-maja-2017-ro-wszczeciu-postepowania-scaleniowego-obrebu-ewidencyjnego-wygieldow-i-czesci-obrebu-jastrzygowice-oraz-mapa-obszaru-scalenia.html zostało opublikowane postanowienie Starosty Oleskiego nr GKM-I.042.1.5.2016 z dnia 19 maja 2017 r.o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu ewidencyjnego Wygiełdów i części obrębu Jastrzygowice oraz mapa obszaru scalenia