o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Przedmościu.

Szczegóły w załączniku: PDFobw20170517.pdf (213,28KB)