o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków Praszka

Szczegóły w załączniku:
PDFobw20170512.pdf