W związku z możliwością wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które mogą powodować straty w uprawach rolnych uprzejmie informuję że poniżej umieszczono celem wykorzystania treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r (Dz.U. z 2015 poz.187 z późn.zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wzór wniosku o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Dodatkowe informacje można uzyskać  w  Urzędzie Miejskim w Praszce  tel. 34 3591 009  wew. 106.

PDFRozporządzenie
DOCWniosek