Nazwa zamówienia: Zakup kotłowni gazowej K-7 w Praszce
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie