Nazwa zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. Etap II - miejscowość Gana
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie