"Ważki - zabójcy dwóch środowisk"

Na wystawie można zobaczyć wielkoformatowe fotografie obrazujące urokliwy świat ważek. Zdjęciom towarzyszą interesujące komentarze, które w połączeniu z fotografiami tworzą encyklopedię podstawowych informacji dotyczących tej grupy owadów. Możemy tutaj  znaleźć wiadomości na temat przystosowania larw do życia w wodzie i postaci dojrzałych na lądzie oraz obu tych form do drapieżnego trybu życia.