Królowa Śniegu w wykonaniu Moskiewskiej Rewii na Lodzie

28 marca 2017r. dzieci z grupy „Pszczółki” i „Słoneczka” były na wycieczce w Opolu.

Przedszkolaki oglądały fantastyczne, baśniowe widowisko dla dzieci Moskiewskiej Rewii na Lodzie pt. "Królowa Śniegu” oparte na znanej baśni H .Ch. Andersena. To niecodzienne przedstawienie zauroczyło wszystkich uczestników wycieczki, zachwyt dzieci wzbudziły piękne wielobarwne stroje artystów i efekty specjalne. Całość dopełniała świetna muzyka i choreografia. Wrażenia niezapomniane!