Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Ganie na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap I
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie