W dniu 21 marca br. z inicjatywy mieszkańców Praszki wsparta siłą OHP z Olesna, OSP w Praszce, Publicznego Gimnazjum w Praszce, Towarzystwa Przyjaciół Praszki, M-GOKiS w Praszce popsprzątano teren dawnego cmentarza żydowskiego w Praszce.

kierchów.jpeg